Bestuur & Contact

Voorzitter: Pierre Schefferlie – info@publicsteps.nl – 06-51976428

Penningmeester: Toon Mik – a.mik@hetnet.nl – 06-13479177

Secretaris/Lijstrekker: Dick van Zanten – d.van.zanten@xs4all.nl – 06-53228533